କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ସୁଆଦିଆ ହବିଷ ଡ଼ାଲ୍ମା/KARTIKA MASA HABISA DALMA RECIPE/HABISA DALMA RECIPE/#kartikamasahabisadalmarecipe #Habisadalmarecipe #latasodiakitchen

Instagram:
facebook:

Welcome to lata’s odia kitchen ❤️🙏

*ingredients*

Moong daal-200g
Ghee-2tbs
Crushed ginger-1″
Jaggery-1tbs
Cumin seeds-1tbs
Dry red chilli-5
Roasted cumin & red chilli powder-2tbs
Fresh coconut grated-1cup
Yam (mati alu)-200g
Raw banana-1(large size)
Elephant apple-50g
Arbi(saru)-200g
Salt to taste
Water-4glass

Kartik masa habisa dalma
Habisa dalma
Odia authentic recipe
Lata’s Odia kitchen
Odia recipes

https://theiris.vn/

Lata's Odia kitchen

11 bình luận trong “କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ସୁଆଦିଆ ହବିଷ ଡ଼ାଲ୍ମା/KARTIKA MASA HABISA DALMA RECIPE/HABISA DALMA RECIPE/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *