ĐỘNG BL & GL 🏳️‍🌈

5 bình luận trong “|ĐỘNG BL & GL| "Hút thuốc có hại cho sức khỏe! Nhưng…"

  1. Hộp thuốc ghi *hút thuốc bị 3D…..
    Tôi:"Anh ơi hút thuốc ko, em cho nek?! '"
    Anh tôi:"?!…."

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *