Diễn Đàn Bolshevik

9 bình luận trong “Món Thịt Bò Dát Vàng Có lợi Gì cho Sức Khỏe Không ?! Thánh Rắc Muối .

  1. Chú nói phét hay lắm, chắc định lái dư luận để cho đồng chi Tô Lâm thoát ải chứ gì?

  2. Vàng cũng đc xem là một loại tiền, ăn vàng là tiêu hủy tiền, mà nhà nước lại cấm tiêu hủy tiền.

  3. Kim loại dạng bột rất nguy hiểm, thịt bò ăn nhiều lại gây ung thư. Người sáng tác món này rất tào lao.

  4. Lãnh đạo ăn bò dát vàng chỉ bọn bưng bô là bở 🤣, tha hồ khai thác vàng từ quặng trong bô

  5. Phương trượng bảo kiếm đã có vấn đề. ?ăn chơi đến độ quoan chức tư bản nhìn còn phải lác mắt. ? ? ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *