NSCL 7: Hướng dẫn áp dụng HTQLan toàn sức khỏe và nghề nghiệp theo ISO 45001:2018Chương trình quốc gia “Năng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”
Bài giảng: Hướng dẫn áp dụng HTQLan toàn sức khỏe và nghề nghiệp theo ISO 45001:2018
Giảng viên: Nguyễn Khắc Sơn
Bài giảng thuộc bản quyền của Viện Năng suất Việt Nam

https://theiris.vn/

Viện Năng suất Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *