Vận Chuyển Toàn Quốc

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI:
– Việc thu thập thông tin của khách hàng nhằm liên hệ với khách khi khách gửi yêu cầu dịch vụ, sản phẩm về Iris.
– Thông tin website yêu cầu khách hàng cung cấp bao gồm: họ tên, số điện thoại liên lạc, địa chỉ, ngày sinh, email.

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN:
– Iris có quyền sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:
+ Giao hàng theo địa chỉ mà khách hàng cung cấp.
+ Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng.
+ Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm, lợi ích, ưu đãi hay các thư từ khác.
+ Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ, thông tin qua trang web theo yêu cầu của khách hàng.
+ Liên lạc với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

3. CHIA SẺ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:
– Gửi thông tin khách hàng cho bên giao hàng (Tên, địa chỉ, số điện thoại).
– Trong trường hợp có yêu cầu của phát luật Iris có trách nhiệm hợp tác, cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng.
– Trao đổi thông tin cá nhân khách hàng với các đối tác quảng cáo.
– Iris sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quang trực tiếp đến việc giao hàng.

4. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THANH TOÁN:
– Hệ thống thanh toán thẻ trên Iris được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Do đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ của Iris đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối tác cộng thanh toán.
– Ngoài ra, Iris còn có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng để đảm bảo an toàn các thông tin thanh toán của khách hàng.

5. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT :
– Iris có quyền thay đổi và chỉnh Chính sách Bảo mật vào bất kỳ lúc nào. Bất cứ thay đổi nào về chính sách này đều được đăng trên trang web.
6. LIÊN HỆ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC:
– Bất kỳ khi nào khách hàng cần sự hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ với Iris tại
+ Email: cskh@theiris.vn
+ Số điện thoại: 0905.004.760.