Phát triển bảo hiểm y tế vì sức khỏe toàn dânLà hình thức bảo hiểm do nhà nước tổ chức thực hiện, không vì mục đích lợi nhuận; Bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người cùng tham gia; Nguồn quỹ được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch, bảo đảm cân đối thu-chi và được nhà nước bảo hộ; Bảo hiểm y tế – Phương thức huy động đóng góp của mọi người dân và sự hỗ trợ của Nhà nước cho hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân;

https://theiris.vn/

NTV Nghệ An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *